Světová výstava Expo 2025

Price icon

Odměna

5 × 10 000 CZK
Client icon

Klient

Česko na světové výstavě Expo 2025
Ukončeno
18. 03. 2023
Co si představíme pod hlavní myšlenkou světové výstavy EXPO 2025?

V roce 2025 se v japonské Osace bude konat světová výstava EXPO 2025.

Ponese se v duchu hlavní myšlenky “DESIGNING FUTURE SOCIETY FOR OUR LIVES”, neboli “NAVRHUJEME BUDOUCÍ SPOLEČNOST PRO NAŠE ŽIVOTY”

Cílem organizátorů je hledat, ukazovat a sdílet cesty vedoucí ke zdravému prosperujícímu prostředí pro 8 miliard obyvatel naší země.

Hlavní myšlenka bude podle organizátorů stát na 3 hlavních pilířích:

SAVING LIVES/OCHRANA ŽIVOTŮ

Svět, kde všichni mohou žít své životy bez strachu o dostatek pitné vody a jídla.

EMPOWERING LIVES/POVZBUZENÍ A PODPORA NAŠICH ŽIVOTŮ.

Svět, kde každý bude mít možnost projevit své unikátní schopnosti; to vše v kontextu doby robotiky a umělé inteligence.

CONNECTING LIVES/PROPOJOVÁNÍ ŽIVOTŮ.

Vytvářet svět, kde rozmanitost a rozdílnost lidí a komunit spolu mohou ko-existovat.

Snažit se budovat města a komunity postavené na správném pochopení a výhod rozmanitosti.

 

Obecně se pak příští EXPO bude snažit koncentrovat svou energii na hledání cest k udržitelnému světu budoucnosti.

Můžete mrknout na tyto dvě videa:

https://www.youtube.com/watch?v=uaJaVsI18m4&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=K0e5e2f1g4I

 

Nás by teď zajímalo, jak tomu rozumíte a co si pod tím představujete?

Co si představíte pod myšlenkou “DESIGNING FUTURE SOCIETY FOR OUR LIVES”, neboli “NAVRHUJEME BUDOUCÍ SPOLEČNOST PRO NAŠE ŽIVOTY”.

Jak rozumíte hlavním pilířům, na kterých staví EXPO 2025?

Co vás napadne, že by mohlo být řešením ve zmíněných třech oblastech?

  1. OCHRANA ŽIVOTŮ
  2. POVZBUZENÍ A PODPORA NAŠEHO ŽIVOTA
  3. PROPOJOVÁNÍ ŽIVOTŮ

Jak tyto otázky a témata mohou vézt k lepší a udržitelné budoucnosti?

 

Tak jako vždy; forma je na vás. Sdílejte vaše názory, rozveďte názory druhých nebo jim oponujte. S námi sdílejte cokoliv vám bude dávat smysl. Piště, foťte, malujte, je to na vás.

Na toto zadání bude následovat další, které se zaměří více na naši zemi; resp. naši účast na EXPO 2025.

 

Pro pět nejlepších příspěvků máme připraveno pro každého 10.000 korun.

Moc se těšíme na vaše myšlenky.

 

Váš tým Future Bakery

Další zajímavé projekty Right arrow