Fotbalová školička

Price icon

Odměna

3 × 3 000 Kč / 5 × triček
Client icon

Klient

Dukla Praha
Ukončeno
28. 10. 2019
Testovací projekt

Testovací projekt

Vážení rodiče, přátelé sportu a příznivci fotbalu, 

dovolujeme si Vás seznámit s novým projektem našeho klubu FK Dukla Praha – „SPOLEČNOU CESTOU“ Cílem tohoto projektu je pokračovat v rozvoji našich vzájemných vztahů mezi Vámi a naším klubem FK Dukla Praha. Dlouhodobé strategie našeho klubu, je zaměřena na co nejširší zainteresovanost Vás „přátel klubu“ při uskutečňování nových programů, které mohou být nápomocny při rozvoji sportovního ducha a budovaní osobnosti mladého člověka – sportovce - vašich dětí. Tento projekt si klade za cíl jednak zlepšování úrovně tréninkového vybavení a zejména rozšíření nabídky ostatních aktivit, které mohou být nápomocny při formování charakteru mladých sportovců. Záměr výchovy vlastních hráčů od nejmladších kategorií společně s vylepšením kvalitativní úrovně mládežnického fotbalu je jednoznačným cílem vedení našeho klubu FK Dukla Praha. Velice rádi bychom pro tento záměr získali i vaši podporu. Projekt „SPOLEČNOU CESTOU“ by měl zahrnovat všechny mládežnické kategorie od fotbalové školičky až po dorost. Vše chceme praktikovat na vysoké profesionální a transparentní úrovni tak, jak je tomu ve všech fotbalově vyspělých zemích, odkud přenášíme dobré zkušenosti a snažíme se je adaptovat do našeho prostředí. Získané zkušeností z jednorázových projektů podobného typu a zejména otevřená spolupráce s rodiči a přáteli fotbalu zcela jednoznačně přináší větší dynamiku tvořivosti při rozvoji a stabilitě klubu. Naše sdružení přátel klubu FK Dukla Praha přivítá Vaší aktivní účast v rámci tohoto dlouhodobého projektu. Vedle úrovně aktivní spoluúčasti a přinášení nejen finanční či materiální podpory, vítáme i komunikaci ideových či odborných principů, které pomohou k dosažení našeho společného cíle a to kvalitně vychovávat dítě ve sportovním prostředí s odpovědným a pozitivním vztahem k životu.

Další zajímavé projekty Right arrow