Ideální pojišťovna

Price icon

Odměna

Client icon

Klient

Direct
Ukončeno
23. 10. 2016
Hledáme nápady a úvahy o tom, jak by měla vypadat ideální pojišťovna.

Předem Vás chceme poprosit, abyste na nás nekřičeli a nenadávali nám.


Víme, že pojišťovny a pojišťovnictví už delší dobu nepatří mezi oblíbené a férové obory. Jak v životě, tak hlavně tady u nás na Future Bakery.


 


Ale pojištění za to nemůže, můžou za to pojišťovny a jak se k nám chovají.


Protože podstata pojištění je skvělá; je o vzájemnosti, o zmenšování rizika, o pomoci a vycházení si vstříc v průšvihu.


 


Od pradávna měli lidé přirozený strach z rizik, která je ohrožovala. Začaly se utvářet komunity obchodníků, řemeslníků nebo dopravců, které na principu vzájemné pomoci začaly vytvářet společné fondy na pokrytí problémů a rizik jejích členů. Prostě každý dal trochu a když se někomu z toho společenství něco stalo, ostatní to pokryli.


Tak to fungovalo už ve starověku. A tak to funguje dodnes třeba i v rodině, nebo týmu, nebo partě. Jednomu se něco stane a ostatní ho podrží.


V 17. století začal vznikat největší pojišťovací systém Lloyds a podobal se dnešním komerčním pojištěním. Vycházel z potřeby lodní dopravy a zajištění rizik počasí, přírodních živlů nebo přepadení.


Všichni členové platili trochu a vyměňovali si informace o pohybu lidí, zboží, o haváriích a skrytých nástrahách.


Takže zase principy vzájemnosti, snižování rizik, vycházení si vstříc a vzájemné pomoci.


 


Skvělý záměr.


 


Jenže problém byl, že se to cestou nějak zašmodrchalo a korporace v honbě za stále vyššími zisky tlačily pojišťovny do chování, které se původnímu poslání dost vzdálilo. A ještě do toho vstoupily sítě finančních poradců a pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří se snaží prodat třeba životní pojištění osmdesátileté babičce nebo drahé pojištění auta, i když jezdíte jenom o víkendu.


Takže výsledkem jsou často nejasné podmínky, zbytečné produkty a krytí, složité a neférové jednání, podezírání klientů nebo třeba nedostatečné plnění. 


A podobně jako mobilní operátoři nebo banky, i pojišťovny se začínají řadit mezi ty, kteří nás docela slušně vytáčejí.


 


Navíc pojištění vnímáme jako nutné zlo. Víme, že je dobré ho mít, ale o jeho výhodnosti nebo férovosti máme svoje pochybnosti. Protože bankovní účet aspoň vidíme, mobilní službu používáme na volání, ale pojištění nevnímáme, dokud se nám něco nepřihodí.


 


No a pojišťovna Direct za náma a Váma přišla, že by to chtěla změnit a Vás teď prosí o pomoc a nápady, jak na to.


Začíná s úplně čistým štítem, nestojí za ní žádná korporace, jen pár lidí, kteří pojištění rozumí, jsou nadšenci a jsou nastartovaní a rozhodnutí dělat věci tak, aby dávali smysl.


Takže, když jim něco dává smysl, tak to i udělaj.


A Direct chtějí vést tak, že se budou moci klientům i sobě podívat do očí.


 


Jak si myslíte, že se dá pojišťovnám pomoct?


Jak by se chovala slušná a férová pojišťovna, která ale musí taky vydělávat?


Jestli máme k pojišťovnám odtažitý vztah, co byste u nich polidštili? Co byste u nich úplně změnili? Co Vás na pojišťovnách štve úplně nejvíc?


Jak si představujete nejlepší pojišťovnu na světě? Jak se tváří, jak mluví, jak se chová a co musí umět?


Proč bychom měli mít svou pojišťovnu rádi?


A naopak, čeho by se určitě měla vyvarovat.


 


Pro tři nejlepší návrhy a názory má Direct připraveno 10 tisíc korun (3 x 10 tis) a pro dalších 10 po tisícovce.


 


Těšíme se na Vaše nápady a držíme palce!

Další zajímavé projekty Right arrow